Brána (Studio BUBEC)

Křídla brány jsou dělena v poměru 1:2 - dochází tak ke konverzi branky pro pěší, brány pro osobní automobily a velkokapacitní brány pro vjezd jeřábové techniky a kamionové soupravy. Je zde aplikován systém bezsrazového zavírání dveří - není zde použita lišta, která standardně definuje dotlačení křídla ke křídlu, to umožňuje otvírání dveří do obou směrů. Nutnost přesného sesazení křídel zajišťují ve třech osách regulovatelné závěsy. Systém spřaženého táhla s klikou dále umožňuje otevření pravého či levého křídla nezávisle. Použitý systém výrazně šetří čas strávený při běžné manipulaci s bránou. Brána byla vyrobena dle autorovy technické dokumentace svépomocí členy studia Bubec.