Svatostan

Svatostan je větší než svatostánek. Je vhodný jako ne zcela bezpečný úkryt pro eucharistii ve vybíleném kostele.

2019. ocel, nebeská modř, 2 x 1 x 1,2 m.