Rané kresby

Objekty jsou konstruovány na principu renezančních ideálů - zlatého řezu a rovnostraného trojúhelníku.