Rejdiste

Návrh hřiště pro MČ Praha - Vinoř insprované nedalekým letištěm.