Stůl (Bubec)

Tento stůl vznikl jako kopie symposiální práce studentů FaVU VUT Brno. S jejich souhlasem mohu tento typ stolu realizovat.

Středem stolu vede dráha pro pojízdnou mísu.